המידע הנדרש לגדלי תמונות ב: Facebook, Twitter, Google+, Pinterest , בתוספת רשימת ​​מידות הפיקסלים. {INFOGRAPHIC}

Social Media Spec Guide