אם אתה מעוניינים ללמוד HTML או כבר יודעים HTML, אבל מעוננים לברר אילו רכיבים נמצאים בשימוש ב-HTML 5, הטבלה המחזורית של האלמנטים {Josh Duck’s} היא מאד שימושית.

טבלת תגים זאת כוללת 104 אלמנטים הנדרשים בעבודה עם HTML5 – לחיצה על תג בטבלה מציגה את קוד HTML המתאים.

כל תת נושא בטבלה מודגש בקודי צבע, בחלוקה לקבוצות :
כגון, נתונים טבלאיים, אלמנטים אינטראקטיביים, טפסים , וסקריפטים

 Periodic Table of the HTML 5 Elements