המסחר האלקטרוני, עובר למובייל. עד היום, היתה חסרה תשתית המאפשרת הפניית גולשי אפליקציות ע”י מודעת פרסום לבצוע קניית מוצרים באפלקציות למסחר מקוון.

שימוש ב-Deeplinks, כתובת האתר כוללת את כל המידע הנדרש להצביע על פריט מסוים. נותנת פתרון, המאפשר הצגת מודעות למוצרים ביישומים אחרים של הגולש בזמן הגלישה באפליקציות אחרות. לחיצה על המודעה תגרום למשתמשים מעבר ישיר לדף המוצר באפליקציה שלך במטרה לביצוע רכישה.

חברת URX מספקת פתרון ב-Deeplinks המאפשר:

יצרת מודעות ספציפיות למוצר

  • הגדרת הפרמטרים של כל מודעה, כולל דף הנחיתה של המוצר ב-app  להגברת התנועה.
  • יצרת מודעות דינמיות למוצר בכל הפורמטים של מודעות אפליקציות הסטנדרטיות.

 הפנית משתמשים למוצרים באפליקציה שלך

  • המשתמשים יראו את המודעות של המוצר שלך ביישומים אחרים בטלפון שלהם.
  • בכך, להיות מונעים לאפליקציה שלך לאחר לחיצה על מודעה.
  • המשתמשים יועברו ישירות לדף מוצר באפליקציה שלך לביצוע רכישה.

מעקב החזר השקעת הפרסום- ROI 

  • URX, מאפשרת מעקב וניטור כל הרכישות המונעות על ידי מודעות הקמפיין.
  • ניתוח החזר על השקעה בקמפיין ברמת מודעה.
הפניית לקוחות למוצרים באפליקציה שלך

URX – מספקת כלים למפתחים, ליצרת Deeplinks עבור כל דף באפליקציות שלהם.