החוק החדש ייכנס לתוקף בהדרגתיות, אך יכביד כבר ממחר בבוקר על יבואנים שיבקשו לשווק בארץ קוסמטיקה שנוסתה על בעלי חיים. כל יבואן יידרש לקבל אישור מיוחד ממשרד הבריאות, וכדי לקבלו יצטרך לספק הסבר מניח את הדעת לכך שהמפעל לא גיבש חלופות וניסה את התכשירים על בעלי החיים.

המשך … »