עדכונים, הדרכה ומידע בקמה וניהול אתרי מסחר אלקטרוני