יש לכם חשבון AdWords, אתם מעונינים לקבל נתונים על ניהול מסע הפרסום שלכם? השימוש בשפת השאילתות (AWQL) מאפשר שליפה מהירה של נתוני החשבון שלכם.

נדרשים לקבל את נתוני מסע הפרסום שלכם, הכלי AWQL, חיפוש שאילתות (AdWords Query Language), הקיים ב- AdWords API, מאפשר לכם למשוך במהירות נתונים ולייצא אותם מהחשבון שלכם.

להלן,סרטון הדרכה כיצד אפשר לעבוד עם AWQL בעצמכם! 

  • AWQL מייצר תחביר דמוי SQL עבור הקמת שדות, הזמנות, קמפיניים  במחרוזת אחת פשוטה ומשמש בעיקר לדיווחים, למידע נוסף: [slideshare id=27642529&doc=adwordsscripts-paris-131028055326-phpapp01]