Etsy | דרישות דף מוצר

זירת המסחר האלקטרוני למוצרי אומנות - Etsy , מחייבת את כל המוכרים באתר המכירות בעדכון הפרטים הבאים בדף המכירה: מספר החנויות של המוכר,מספר העובדים, כיצד המוצרים הנמכרים יוצרו בעבודת יד, חובת דיווח האם הם נעזרו ביצרן בחוץ.