הטבלה המחזורית של אלמנטי HTML5

אם אתה מעוניינים ללמוד HTML או כבר יודעים HTML, אבל מעוננים לברר אילו רכיבים נמצאים בשימוש ב-HTML 5, הטבלה המחזורית של האלמנטים היא מאד שימושית.טבלת תגים זאת כוללת 104 אלמנטים הנדרשים בעבודה עם HTML5 - לחיצה על תג בטבלה מציגה את קוד HTML המתאים.